SALGSBETINGELSER


Vangen Harstad AS` Standard salgsbetingelser

Selgern kontaktinfo:

Vangen Harstad AS

Org.nr: 914 276 640

Adresse: Klubbholmen 9, 9409 HARSTAD

E.post: vangen.harstad@gmail.com

· Prosjektering

  • Dersom ikke annet er avtalt, er tegning, søknader, prosjektering og annen beregning ut over tilbudets innhold, kjøperens ansvar.

6.2 Dersom ikke detaljtegninger eller konkret skissert utforming foreligger i god tid før oppstart, vill preaksepterte løsninger benyttes. Personlige preferanser mtp. løsning der slike skisser ikke foreligger, anses ikke som reklamasjonsgrunnlag.

6.2 FDV dokumentasjon skaffes på forespørsel.

· Parter

Vangen Harstad AS er heretter benevnt "Selger" og Selgers kontraktsparter "Kjøper". Selger og Kjøper er i fellesskap benevnt "Partene".

· Betaling

7.1 Det faktureres etter avtale

A-Konto, ukentlig med 7 dager forefall

7.2 Ved sluttfakturering tilfaller 14 dager forefall

· Egeninnsats

  • Kjøper må utføre egeninnsats som snømåking og forsvarlig sandstrøing på byggeplass/ adkomster utføres kontinuerlig v/ behov Biler.
  • hagemøbler og annet utstyr som kan bli skadet må beskyttet og plassert i sikkert område

8. Avvik ved montasje

8.1 Tilbudet inkluderer ikke rep. Av råte eller andre

skjulte feil og mangler.

8.2 Dersom ikke annet er avtalt skal ved montering av beslag, eller andre blikkenslager-produkter, underlaget være slett og avrettet.

8.3 Skeivheter på mer en 3mm per løpemeter utgjøre tilleggskostnader.

· Avbestilling

  • Avbestilling av ordre som er satt i produksjon må betales fullt ut.

9.0 Tilleggsarbeid

9.1 Timesats: 650,- eks mva

9.2 Påslag ved videresalg, evt. UE: 20%

· Pris

4.1Prisene er gjeldende ved bestilling av en vesentlig del av de tilbudte produkter. Tilbud må aksepteres omgående og senest innen tilbudsfrist.

10. Kontrakt

8.1 Dersom ingen annen avtale blir skiftelig, følges kontraktbestemmelsene i Norsk Standard 3420

· Avfall

  • Om avfall ikke fremkommer i tilbudet, står kjøper stå ansvarlig for avfallshåndtering, bla. levering av fri container til byggeplass

· Tilbud og aksept

11.1 Ethvert tilbud fra Selger gjelder samlet leveranse av varene som er omfattet av tilbudet, og vilkårene i tilbud er kalkulert på grunnlag av slik samlet leveranse. Kjøper må akseptere mottatt tilbud i sin helhet for at Selger skal være bundet av tilbudet.